Draaibankstraat (Mechelen)

KLEMO ontwikkelt aan de Draaibankstraat (Mechelen) een nieuw bouwproject met 12 duplexwoningen. Hiervan zijn er 6 met tuin en 6 met terras.

Hier leggen we de focus op 3-slaapkamer woongelegenheden. Er zijn 11 duplexwoningen met 3 slaapkamers en 1 duplexwoning met 2 slaapkamers.

Achteraan de grond is er nog een grote groenzone voorzien met een aanbod van parkeergelegenheid voor de bewoners maar ook (eerder beperkt) voor de buurt, in open lucht of in carport. In deze zone worden ook fietsenstallingen voorzien en de opbouw van dit gebied laat toe dat deze zone ook gebruikt kan worden voor kleine (buurt) evenementen, marktjes, e.d.

12 duplexwoningen:

1 woning met twee slaapkamers
11 woningen met 3 slaapkamers

Timing
begin bouw: 2020

Geplande verkoop
eind 2022

Ligging
Draaibankstraat 98 – 110, 2800 Mechelen

Architect
Studio Klein Brabant bvba

Enkel wie in dit register is ingeschreven, komt in aanmerking voor een sociale koopwoning van dit project. Meer info >

Meer informatie over wat je nodig hebt om te kunnen inschrijven vind je hier. Inschrijven in het register Mechelen Intra Muros kan tijdens de openingsuren van ons kantoor.

Ga naar de inhoud