KLEMO wordt Woonpunt Mechelen

Er verandert heel wat op vlak van sociaal wonen in de komende periode. In de volgende jaren werken de sociale huisvestingmaatschappijen en sociale verhuurkantoren in Vlaanderen samen en vormen ze woonmaatschappijen

Concreet betekent dit dat er in het werkingsgebied Mechelen-Willebroek op termijn slechts één centrale woonorganisatie zal zijn.

In het kader van deze veranderingen, is Kleine Landeigendom Mechelen en Omstreken (KLEMO) op 1 juli 2022 gefuseerd met Woonpunt Mechelen.
KLEMO verhuisde in april al naar de locatie van Woonpunt Mechelen in de Lijsterstraat 6, 2800 Mechelen. Vanaf nu gaat KLEMO dan ook officieel verder onder de naam Woonpunt Mechelen.


Belangrijk om te weten: er verandert bijna niets.

  • De contactpersonen blijven gewoon dezelfde
  • De dienstverlening sluit verder aan bij Woonpunt Mechelen
  • De e-mailadressen wijzigen naar @woonpuntmechelen.be, maar de huidige mailadressen blijven werken.
  • Je vindt ons al sinds april 2022 terug in de kantoren van Woonpunt Mechelen in de Lijsterstraat 6, 2800 Mechelen.

Heb je hierover nog vragen? Contacteer ons dan gerust! 

Naar de inhoud springen